Rets og voldgiftssager

I mange tilfælde lykkes det at forlige en tvist gennem forhandlinger, enten direkte mellem parterne eller i et formaliseret mediationsforløb, hvilket vi gerne bistår med. Såfremt tvisten ikke kan løses forligsmæssigt, eller den involverer principielle aspekter, som det er vigtigt at få en juridisk stillingtagen til, taler vi gerne klientens sag, hvad enten det er ved de ordinære domstole eller det er ved en voldgiftsret. Vi har indgående erfaring med at procedere sager, og ser udførelsen heraf som et af kerneområderne for advokatstanden.