Pantebrevsinkasso

Vi har mange år beskæftiget os med realkredit- og pantebrevsinkasso, hvorigennem vi har opbygget en betydelig erfaring hermed. I denne type af sager er det vigtigt med en effektiv inddrivelsesprocedure, således at sagerne fremmes mest muligt. Der er mulighed for on-line adgang for kreditor, således at sagsgangen kan følges, og en ajourført opgørelse over påløbne omkostninger m.v. stedse kan hentes. Gennem årene har vi besigtiget en lang række ejendomme af mange forskellige typer, som har givet os en grundig indsigt i vurderingen og prissætningen af fast ejendom.