Fast ejendom

Handel med fast ejendom er en af de juridiske discipliner, hvor flest mennesker kommer i kontakt med en advokat, det være sig såvel i forbindelse med køb som med salg. For mange er en investering i fast ejendom den største investering i deres tilværelse. Det er derfor også her vigtigt med den rigtige rådgivning i rette tid. Selve den formelle berigtigelse, i form af udarbejdelse af skøde, er i de fleste tilfælde en enkel opgave, hvorimod den rette rådgivning om finansiering og øvrige vilkår stiller større krav til erfaring og indsigt. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, men vi giver gerne et tilbud på rådgivning og/eller berigtigelse. Hvis der er ønske om det, deltager vi også gerne i en besigtigelse af en ejendom inden erhvervelsen.

I forhold til erhvervs- og investeringsejendomme er der typisk en række andre forhold, end ved erhvervelsen af et hus eller en ejerlejlighed, som der skal tages højde for, f.eks. rentabilitet, markedsforventninger, offentlige planer m.v.