Familieret / dødsbobehandling

Hvis en skilsmisse eller samlivsophævelse er uundgåelig, bistår vi ved løsningen af de mange forskellige spørgsmål, der kan opstå i denne forbindelse, lige fra delingen af fællesboet, opgørelsen af et eventuelt kompensationskrav for samlevende til førelse af sager om forældremyndighed m.v. Her, som i så mange andre af livets forhold, gælder, at rådgivning i rette tid kan spare en for mange bekymringer og udgifter senere hen.

TESTAMENTER OG DØDSBOBEHANDLING

I en verden under hastig forandring, hvor gammelkendte familiestrukturer opløses og nye etableres, er det vigtigt at være opmærksom på, om der er behov for at oprette et testamente. I øjeblikket er en ny arvelov under behandling, som i højere grad tager hensyn til de forandringer der er sket i familiemønstret i de seneste 20-30 år. Det er imidlertid væsentligt med den rette rådgivning, og det rigtige testamente, hvis man skal være sikker på, at undgå problemer i forbindelse med en ægtefælles eller samlevers død.

I forbindelse med behandlingen af dødsboer tilbyder vi at bistå såvel med hele behandlingen, fra udarbejdelse af åbningsstatus til indleveringen af boopgørelsen, som med enkelte dele, hvilket typisk er udarbejdelse af den endelige boopgørelse og eventuel selvangivelse. Stadig flere erhverver fast ejendom i udlandet og når sådanne aktiver indgår i et dødsbo, er det også her vigtigt at sikre, at skiftet sker på den mest hensigtsmæssige måde.