Etablering af virksomhed / virksomhedsoverdragelse

At komme rigtig fra start, også i juridisk henseende, er afgørende når man er iværksætter, og vi tilbyder rådgivning for såvel den der påtænker at etablere en ny virksomhed, som den der lige har etableret sig.

For mange i etableringsfasen er økonomien begrænset, og vi giver derfor gerne et samlet tilbud på vores rådgivning, om netop de punkter der er relevante i den konkrete situation, f.eks. stiftelse af selskab med udarbejdelse af vedtægter og efterfølgende registrering, etablering af anpartshaver- eller aktionæroverenskomst, udfærdigelse af samarbejdsaftaler og direktørkontrakter samt kortlægning af de juridiske og forretningsmæssige risici virksomheden står overfor i etableringsfasen.