Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret er et område, som bliver stadigt mere kompliceret, og hvor kun få advokater er eksperter..

Advokaterne Vestagervej har 25 års erfaring inden for personalejuraen med rådgivning af såvel virksomheder som lønmodtagere.

Personalejuridiske problemer kan ikke altid undgås, men et godt råd om praktisk og juridisk korrekt håndtering af dagligdags problemer i det løbende ansættelsesforhold vil ofte kunne forhindre, at der senere opstår en sag.

Den ansatte tror alt for tit, at det er unødvendigt at få juridisk rådgivning ved indgåelse af en ansættelses-aftale, men en fyldestgørende ansættelsesaftale er et godt udgangspunkt, såvel for den ansatte som for arbejdsgiveren, både i det daglige samarbejde og i eventuelle ”skilsmisseforhandlinger” med indgåelse af en fratrædelsesaftale.

Mange mindre virksomheder overlader spørgsmål om personalejuraen til bogholderen eller chefsekretæren og tror, at det er besværligt og dyrt at gå til advokat. Men i sidste ende kan det blive meget dyrere, hvis man ikke i tide har fået den rigtige rådgivning til at håndtere ansættelsesretlige forhold.

Hos Advokaterne Vestagervej er det muligt at få professionel rådgivning på en nem og uhøjtidelig måde, - og til en rimelig pris.