Advokat Henrik Hein - Møderet for Højesteret

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

henrik heinFødt 1966
Advokatbeskikkelse 1992
Møderet for Højesteret 2002

Henrik Hein er Juridisk Kandidat fra Århus Universitet (1989). Efter erhvervelse af advokatbestalling, var han i en periode ansat hos Folketingets Ombudsmand. I 1994 vendte han tilbage til advokatgerningen, og han har siden 1998 virket som selvstændig advokat. Han fik møderet for Landsretten i 1997 og for Højesteret i 2002.
Henrik Hein beskæftiger sig primært med insolvensret, ansættelsesret, køb og salg af fast ejendom og familieret. Derudover har han siden 1989 ført et stort antal retssager og voldgiftssager.

Henrik Hein har været underviser på Københavns Universitet i Statsforfatningsret og senest i Ejendomsret. Han har afholdt mange kurser for vore klienter og har derudover skrevet en lang række artikler, primært vedrørende insolvensretlige spørgsmål.

Henrik Hein yder offentlig retshjælp.

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af mig og/eller utilfredshed med min adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, 33 96 97 98, www.advokatsamfundet.dk

Kontaktoplysninger:
Mobil: +45 27 14 01 78
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bankoplysninger: Skjern Bank 7780-0000903047
Forsikring: HDI Gerling VAS1301524