Advokat Jørgen Lindeberg - Møderet for Landsret

jorgen lindeberg

Født 1947
Advokatbeskikkelse 1977
Møderet for Landsret 1979

Advokat Jørgen Lindeberg er juridisk kandidat fra Københavns Universitet 1974. Efter erhvervelse af advokatbestalling var han i perioden 1977-1981 ansat ved Statsskattedirektoratet, Retssagsafdelingen, og fra 1981-1982 i Radiobranchens Kreditorforening. I januar 1983 etablerede han selvstændig advokatvirksomhed og har siden arbejdet som selvstændig praktiserende advokat.

Jørgen beskæftiger sig med fast ejendom, herunder køb og salg, lejeret, ejendoms- og byggeadministration samt dødsbobehandling. Endvidere rådgivning og bestyrelsesarbejde, navnlig vedrørende fonde og foreninger.

Kontaktoplysninger:
Mobil: +4526163996
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bankoplysninger: Danske Bank, reg.nr. 3109, konto nr. 0010213673
Advokatansvarsforsikring: Tryg A/S, police nr. 674-20.094 www.tryg.dk

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af mig og/eller utilfredshed med min adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, 33 96 97 98, www.advokatsamfundet.dk.