Advokat Jan Joensen - Møderet for Landsret

jan joensenFødt 1955
Advokatbeskikkelse 1986
Møderet for Landsret 1988

Advokat Jan Joensen beskæftiger sig indgående med fast ejendom, herunder lejeret, entrepriseret, ejendoms-og byggeadministration. Herudover beskæftiger Jan sig med rådgivning og bestyrelsesarbejde for erhvervsvirksomheder, fonde, ejer- og andelsboligforeninger samt virksomhedsoverdragelse.

Ejendomsadministrationen foregår i samarbejde med Advokatfirmaet Skovgaard Alsig advokater & Partnere. Der henvises til hjemmesiden for Skovgaard Alsig.

Jan Joensen har poster i direktion samt bestyrelser i følgende selskaber;

  • H.P.Lorentzens Stiftelse
  • Carl F.J.Carlsons Legat
  • K/S Birkeporten
  • Envest ApS
  • Størlinge Skov ApS
  • Størlinge Landbrug ApS
  • Størlinge Holding Aps

Kontaktoplysninger:
Telefon direkte : +45 39 16 80 36
Mobil: +45 40 88 33 99
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bankoplysninger: Danske Bank reg.nr. 4183 kontonr. 4310857742

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. DKR 750.0000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og garanti med forsikringsselskabet Tryg A/S, Klausdalsbrovej
601, 2750 Ballerup, 70 11 20 20, www.tryg.dk

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af mig og/eller utilfredshed med min adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, 33 96 97 98, www.advokatsamfundet.dk