• banner 04
  • banner 01
  • banner 02
  • banner 03

Velkommen til Advokaterne Vestagervej

Vi er et mindre, velfungerende og tilgængeligt advokatfirma, som lægger vægt på den personlige kontakt samt en smidig, effektiv sagsbehandling på et højt fagligt og etisk niveau, tilpasset den enkelte klients situation og behov.

Vi har gennem en årrække beskæftiget os med et bredt udsnit af juridiske discipliner for såvel erhvervsvirksomheder og private samt ejendomsadministration. Vi rådgiver endvidere om strategi og udvikling af forretningsplaner og lægger vægt på at finde den rigtige løsning såvel juridisk som menneskeligt og forretningsmæssigt.

I en stadig mere kompliceret verden er det ikke muligt at have indgående kendskab til alle de mange forskellige juridiske områder der findes, men vi lægger vægt på at være velorienterede inden for et bredt felt.

Advokatfirmaet består af et kontorfællesskab mellem 2 advokatvirksomheder bestående af;

  • Advokatfirmaet Jan Joensen ApS, CVR-nr. 13960186.
  • Advokat Jørgen Lindeberg, CVR-nr. 74157513

Specifikationer omkring de enkelte virksomheder ses under Advokater.

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet, og de er ansvarsforsikrede.

Advokaterne påser, at der ikke opstår interesse-konflikter.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik.

Reglerne, der gælder for advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside (www.advokatsamfundet.dk)